[1]
Lindén, J., Kanninen, M., Kupiainen, R. og Annala, J. 2019. Sensing the Same Space – Spatial Understanding and Engagement in Higher Education. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. 14, 27 (okt. 2019), 83–97. DOI:https://doi.org/10.7146/dut.v14i27.112640.