[1]
Holsting, A., Svendsen, J.T., Lindø, A.V. og Knudsen, J. 2020. Usynlige konventioner: Objektsproglige størrelser i studentertekster som eksempel på hidden literacy. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. 15, 28 (mar. 2020), 86–106. DOI:https://doi.org/10.7146/dut.v15i28.112638.