[1]
Rasmussen, B. og Jensen, L.S. 2020. Musik- og kunstfestival som praksisnært læringsmiljø i ingeniøruddannelse. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. 15, 28 (mar. 2020), 31–50. DOI:https://doi.org/10.7146/dut.v15i28.112577.