[1]
Thøgersen, J. og Dybdal, A. 2020. Studerendes forventninger til specialevejledning og specialevejledere – en surveyundersøgelse. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. 15, 28 (mar. 2020), 182–209. DOI:https://doi.org/10.7146/dut.v15i28.109048.