[1]
Broegaard, R.B. 2018. PhD supervision strategies in a cross-cultural setting: Enriching learning opportunities. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. 13, 25 (sep. 2018), 18–36. DOI:https://doi.org/10.7146/dut.v13i25.104330.