1.
Dahle L. Kontekstualisering og apologetikk i Apostelgjerningene og i vår egen tid. En analyse av Timothy Kellers misjonale bidrag. DTTK [Internet]. 5. juli 2017 [henvist 4. juli 2022];44(2):139-5. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/95961