Dahle, Lars. “Kontekstualisering Og Apologetikk I Apostelgjerningene Og I vår Egen Tid. En Analyse Av Timothy Kellers Misjonale Bidrag”. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 44, no. 2 (juli 5, 2017): 139–159. Set juli 7, 2022. https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/95961.