Olsen, Jakob Valdemar. “John Lippitt Og George Pattison (red.): The Oxford Handbook of Kierkegaard (Oxford University Press, 2013)”. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 42, no. 2 (juni 8, 2015): 183–184. Set august 20, 2022. https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/27128.