Dahle, L. “Kontekstualisering Og Apologetikk I Apostelgjerningene Og I vår Egen Tid. En Analyse Av Timothy Kellers Misjonale Bidrag”. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, bd. 44, nr. 2, juli 2017, s. 139-5, https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/95961.