Legarth, P. V. “N.T. Wright: Paul and the Faithfulness of God. Christian Origins and the Question of God 4 (Fortress Press, 2013)”. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, bd. 42, nr. 2, juni 2015, s. 173-80, https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/27126.