Alfsvåg, K. “Bibelsyn Og Bibeltolkning – Om virkelighetsforståelsens Betydning for Bibellesningen”. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, bd. 48, nr. 1, marts 2021, s. 23-37, https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/125477.