Alfsvåg, K. “Tysk Helt Eller økumenisk kirkelærer? Hovedtrekk Fra 250 års Luther-Forskning”. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, bd. 46, nr. 1, marts 2019, s. 5-19, https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/113154.