[1]
L. Dahle, “Kontekstualisering og apologetikk i Apostelgjerningene og i vår egen tid. En analyse av Timothy Kellers misjonale bidrag”, DTTK, bd. 44, nr. 2, s. 139–159, jul. 2017.