[1]
T. Bokedal, “Felfri skrift? Tankar kring textoriginal, textvarianter och variationer mellan texterna”, DTTK, bd. 42, nr. 2, s. 152–167, jun. 2015.