[1]
J. B. Kofoed, “Bibelsyn og bibelens genrer”, DTTK, bd. 42, nr. 2, s. 131–142, jun. 2015.