[1]
K. Alfsvåg, “Bibelsyn og bibeltolkning – om virkelighetsforståelsens betydning for bibellesningen”, DTTK, bd. 48, nr. 1, s. 23–37, mar. 2021.