[1]
H. Hegstad, “Michael Agerbo Mørch, Jonas Kjøller-Rasmussen og Carsten Elmelund Petersen (red.): Fra Wittenberg til verden: Martin Luther dengang og i dag (Kolon, 2019)”, DTTK, bd. 47, nr. 1, s. 93–95, feb. 2020.