[1]
H. Nielsen, “Adalbert Ihle. Missionæren der tippede magtbalancen i Det Danske Missionsselskab”, DTTK, bd. 45, nr. 2, s. 139-157, jun. 2018.