[1]
A. Gunnertoft, “Konfirmationsanordningens fire negationer”, DTTK, bd. 45, nr. 2, s. 121-137, jun. 2018.