Dahle, L. (2017) “Kontekstualisering og apologetikk i Apostelgjerningene og i vår egen tid. En analyse av Timothy Kellers misjonale bidrag”, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 44(2), s. 139–159. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/95961 (Set: 7 juli 2022).