Bokedal, T. (2015) “Felfri skrift? Tankar kring textoriginal, textvarianter och variationer mellan texterna”, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 42(2), s. 152–167. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/27123 (Set: 26 september 2022).