Nyborg, P. (2014) “Præsentation af APEST-modellen”, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 41(4), s. 336-338. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/27060 (Set: 14december2019).