Thunbo, M. M. (2023) “Enhed og harmoni. En analyse af Ignatius af Antiokias ekklesiologi med perspektiv til paulinsk ekklesiologi”, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 50(3), s. 215–232. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141675 (Set: 14 juni 2024).