Techow, M. K. (2021) “Kirkens håndsrækning til hjemvendte missionærbørn – De praktiske implikationer af pilotprojektet Hjemvendt – men ikke hjemme”, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 48(2), s. 161–168. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/127503 (Set: 16januar2022).