Christensen, K. (2021) “Introduktion”, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 48(2), s. 99–100. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/127491 (Set: 4 december 2023).