Hegstad, H. (2020) “Michael Agerbo Mørch, Jonas Kjøller-Rasmussen og Carsten Elmelund Petersen (red.): Fra Wittenberg til verden: Martin Luther dengang og i dag (Kolon, 2019)”, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 47(1), s. 93–95. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/118531 (Set: 16 april 2024).