Alfsvåg, K. (2019) “Tysk helt eller økumenisk kirkelærer? Hovedtrekk fra 250 års Luther-forskning”, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 46(1), s. 5–19. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/113154 (Set: 19maj2022).