Nielsen, H. (2018) “Adalbert Ihle. Missionæren der tippede magtbalancen i Det Danske Missionsselskab”, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 45(2), s. 139-157. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/106306 (Set: 20juli2019).