Olsen, Jakob Valdemar. 2015. “John Lippitt Og George Pattison (red.): The Oxford Handbook of Kierkegaard (Oxford University Press, 2013)”. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke 42 (2):183-84. https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/27128.