Alfsvåg, Knut. 2021. “Bibelsyn Og Bibeltolkning – Om virkelighetsforståelsens Betydning for Bibellesningen”. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke 48 (1):23-37. https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/125477.