OLSEN, J. Jens Erik Kristensen, Kim Elstrøm, Jens Viggo Nielsen, Mads Petersen, Bjarne Vind Sørensen og Henrik Sørensen (red.): Idéer om et universitet. Det moderne universitets idehistorie fra 1800 til i dag (Aarhus Universitetsforlag, 2007). Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, v. 39, n. 1, p. 87-88, 4 apr. 2012.