Dahle, L. (2017). Kontekstualisering og apologetikk i Apostelgjerningene og i vår egen tid. En analyse av Timothy Kellers misjonale bidrag. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 44(2), 139–159. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/95961