Olsen, J. (2012). Jens Erik Kristensen, Kim Elstrøm, Jens Viggo Nielsen, Mads Petersen, Bjarne Vind Sørensen og Henrik Sørensen (red.): Idéer om et universitet. Det moderne universitets idehistorie fra 1800 til i dag (Aarhus Universitetsforlag, 2007). Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 39(1), 87-88. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/27180