Legarth, P. V. (2015). N.T. Wright: Paul and the Faithfulness of God. Christian Origins and the Question of God 4 (Fortress Press, 2013). Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 42(2), 173–180. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/27126