Thunbo, M. M. (2023). Enhed og harmoni. En analyse af Ignatius af Antiokias ekklesiologi med perspektiv til paulinsk ekklesiologi. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 50(3), 215–232. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/141675