Austad, T. (2022). Nasjonal ungdomstjeneste. Kampen om barn og unge i Norge under okkupasjonen 1940-1945. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 49(2), 101–118. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/133158