Techow, M. K. (2021). Kirkens håndsrækning til hjemvendte missionærbørn – De praktiske implikationer af pilotprojektet Hjemvendt – men ikke hjemme. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 48(2), 161–168. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/127503