Alfsvåg, K. (2021). Bibelsyn og bibeltolkning – om virkelighetsforståelsens betydning for bibellesningen. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 48(1), 23–37. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/125477