Alfsvåg, K. (2019). Tysk helt eller økumenisk kirkelærer? Hovedtrekk fra 250 års Luther-forskning. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 46(1), 5–19. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/113154