Nielsen, H. (2018). Adalbert Ihle. Missionæren der tippede magtbalancen i Det Danske Missionsselskab. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 45(2), 139-157. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/106306