(1)
Bokedal, T. Felfri Skrift? Tankar Kring Textoriginal, Textvarianter Och Variationer Mellan Texterna. DTTK 2015, 42, 152-167.