(1)
Kofoed, J. B. Bibelsyn Og Bibelens Genrer. DTTK 2015, 42, 131-142.