(1)
Hansen, B. K. Patron-Klient-Relationer Og Cyprians Syn På Biskoppens Lederrolle. DTTK 2023, 50, 139-155.