(1)
Alfsvåg, K. Bibelsyn Og Bibeltolkning – Om virkelighetsforståelsens Betydning for Bibellesningen. DTTK 2021, 48, 23-37.