(1)
Hegstad, H. Michael Agerbo Mørch, Jonas Kjøller-Rasmussen Og Carsten Elmelund Petersen (red.): Fra Wittenberg Til Verden: Martin Luther Dengang Og I Dag (Kolon, 2019). DTTK 2020, 47, 93-95.