[1]
Dahle, L. 2017. Kontekstualisering og apologetikk i Apostelgjerningene og i vår egen tid. En analyse av Timothy Kellers misjonale bidrag. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. 44, 2 (jul. 2017), 139–159.