[1]
Bokedal, T. 2015. Felfri skrift? Tankar kring textoriginal, textvarianter och variationer mellan texterna. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. 42, 2 (jun. 2015), 152–167.