[1]
Thunbo, M.M. 2023. Enhed og harmoni. En analyse af Ignatius af Antiokias ekklesiologi med perspektiv til paulinsk ekklesiologi. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. 50, 3 (nov. 2023), 215–232.