[1]
Alfsvåg, K. 2021. Bibelsyn og bibeltolkning – om virkelighetsforståelsens betydning for bibellesningen. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. 48, 1 (mar. 2021), 23–37.