[1]
Hegstad, H. 2020. Michael Agerbo Mørch, Jonas Kjøller-Rasmussen og Carsten Elmelund Petersen (red.): Fra Wittenberg til verden: Martin Luther dengang og i dag (Kolon, 2019). Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. 47, 1 (feb. 2020), 93–95.